GESCHIEDENIS

Het Museum voor het Openbaar Vervoer in Wallonië (MOVW), vroeger het Museum voor het Openbaar Vervoer van het Land van Luik, is gevestigd in een voormalige tramstelplaats die in 1904 opgericht werd. Men was in die periode op zoek naar een plaats voor het onderhouden en opbergen van het nieuwe rollend materieel dat de vele bezoekers aan de Wereldtentoonstelling van Luik uit 1905 moest vervoeren. Het gebouw was eerst een tramstelplaats (Société des Tramways Liégeois) en nadien een busstelplaats vooraleer het in 1985 omgevormd werd tot een museum.

Een befaamd museum

Het MOVW is een van de drie musea van industriële archeologie in de regio Luik (met het Maison de la Métallurgie en het Mijnmuseum in Blegny-Trembleur) en het belangrijkste transportmuseum in Wallonië door zijn omvang, activiteiten en bezoekersaantallen.

Het MOVW kreeg in 2012 het label ‘Trois soleils’, een erkenning in de toeristische sector, van het Commissariaat-generaal voor Toerisme. Sinds 2014 wordt het door de Federatie Wallonië-Brussel erkend als een museum van categorie B.

Volhardende en gepassioneerde liefhebbers aan de basis van het MOVW

De geschiedenis van het Museum voor het Openbaar Vervoer van Wallonië begint al een tijdje voor zijn opening in de jaren 60. Verschillende liefhebbers bundelen hun krachten om de eerste afgedankte elektrische voertuigen niet verloren te laten gaan. Ze waren immers een toonbeeld van kwaliteitsvol (vaak Belgisch) vakmanschap. Voor de transportbedrijven was dit erfgoed eigenlijk rijp voor de schroothoop …

Geleidelijk aan beginnen verenigingen zich te organiseren (zoals de AMUTRA, Vereniging voor het Trammuseum vzw of de GTF, de Belgische groep voor toeristische promotie en exploitatie van het spoorvervoer) en krijgt het project voor een museum voor stedelijk openbaar vervoer vorm. Het project wordt concreet in het jaar 1985, het jaar dat door de toenmalige minister van Communicatie uitgeroepen werd tot ‘Jaar van het Openbaar vervoer’.

Het Museum van het Openbaar Vervoer van het Land van Luik

Op 25 april 1985 wordt het museum ingewijd door minister de Croo. De vzw ‘Museum van het Openbaar Vervoer van het Land van Luik’ wordt opgericht. Haar leden zijn de maatschappij STIL (maatschappij voor intercommunaal vervoer van de regio Luik), de maatschappij STIV (maatschappij voor intercommunaal vervoer van Verviers), de NMVB (Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen), het ministerie van Communicatie via de PTU (Bevordering van het stedelijk vervoer), het Museum van het Waalse Leven, de GTF (Belgische groep voor toeristische promotie en exploitatie van het spoorvervoer) en AMUTRA (Vereniging voor het Trammuseum). In die periode werden twaalf voertuigen getoond die op kosten van de PTU hersteld werden. De collectie werd aangevuld met enkele posters en een historisch overzicht van de Luikse openbaar vervoernetwerken. Vrijwilligers verzorgen de permanentie en het beheer komt in handen van de dienst public relations van de STIL. Het is eerst en vooral een museum van en voor liefhebbers.

Op weg naar professionalisering …

De directie beseft steeds meer in te zien dat het noodzakelijk is om het museum te professionaliseren en verder te laten groeien. In 2010 wordt er een driejarenplan opgezet om de activiteiten van het museum moderner te maken en de museumfuncties (in stand houden en ontwikkelen van de collecties, onderzoek, communicatie en vorming) te ontwikkelen. Het museum wil door de Federatie Wallonië-Brussel erkend worden. Parallel hieraan wordt er een nieuw wetenschappelijk en cultureel project op poten gezet om de geschiedenis van het openbaar vervoer in de meer globale context van de evolutie van de stedelijke mobiliteit in kaart te brengen.

In 2013 wordt het door de Federatie Wallonië-Brussel erkend als een museum van categorie B. Het volgende jaar beslist men om de naam van het museum te veranderen om de collecties van het museum beter te illustreren. Het Museum voor het Openbaar Vervoer van het Land van Luik wordt omgedoopt tot het Museum voor het Openbaar Vervoer in Wallonië.

Het MOVW vandaag

Het MOVW is er in enkele jaren tijd in geslaagd om zijn publiek, activiteiten en samenwerkingen uit te breiden. Het team heeft heel wat nieuwe en ambitieuze projecten op poten gezet (tentoonstellingen, vormingsprogramma, evenementen, …). Het MOVW koppelt de uitdagingen van vandaag aan de bevindingen uit de geschiedenis en is uitgegroeid tot een voor iedereen toegankelijke plek voor ontmoetingen, reflectie en debat rond het thema van de stedelijke mobiliteit en het personenvervoer.