Missie en Waarden

Het museum verwerft, behoudt, bestudeert, toont en geeft bekendheid aan het erfgoed van het openbaar vervoer in de regio Luik en Wallonië.

 

Het wetenschappelijke en culturele project van het museum is gebaseerd op vijf hoofdpunten:

– de geschiedenis van het vervoer in een bredere context plaatsen en de geschiedenis van de mobiliteit bestuderen met behulp van een transdisciplinaire aanpak.

– mensen weer in het middelpunt van het probleem plaatsen: De geschiedenis van de mobiliteit vanuit het gezichtspunt van de reiziger bekijken en de maatschappelijke transformaties bestuderen die worden veroorzaakt door het vermogen om te bewegen.

– bestudeer en presenteer actuele kwesties met betrekking tot mobiliteit: Het museum is dus een plaats van reflectie, uitwisseling en debat.

– De collecties en programma’s toegankelijk maken door het ontwikkelen van een beleid van openheid voor alle doelgroepen.

– deel uitmaken van een benadering van duurzame ontwikkeling, zowel op het gebied van het publieke bewustzijn als van het algehele beheer van het museum.

 

Onze waarden: Professionaliteit, openheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en integriteit.