COLLECTIES

De collecties van het Museum voor Openbaar Vervoer geven een uitgebreid overzicht van het stedelijk en interstedelijk openbaar vervoer in Luik en Wallonië van de 18e eeuw tot op de dag van vandaag :

 • een vijftigtal tentoongestelde voertuigen in het museum ;
 • zes tentoongestelde voertuigen buiten het museum ;
 • een vijftiental voertuigen die nog gerestaureerd moeten worden ;
 • bijna 2.000 voorwerpen ;
 • een archief van meer dan 150 strekkende meter ;
 • bijna 5.000 plannen en affiches ;
 • een foto- en audiovisuele collectie van ongeveer 4.000 documenten ;
 • een collectie met immaterieel erfgoed sinds 2012 (een twintigtal gefilmde getuigenissen en een vijftiental audiogetuigenissen) ;
 • een collectie documenten (monografieën, tijdschriften, memoires…)

Raadpleeg het collectieoverzicht van het Museum voor het Openbaar Vervoer van Wallonië voor bijkomende inlichtingen.

De voertuigen

De voertuigencollectie is het kloppend hart van het museum. In de loop der jaren is de collectie erg uitgebreid en aangevuld. Ze geeft u een mooi overzicht van de evolutie van het openbaar vervoer in Wallonië. De collectie omvat bijvoorbeeld alle overgebleven voertuigen die voor het stedelijk openbaar vervoer in Luik en Verviers gebruikt werden, evenals een groot deel van de overgebleven voertuigen van het netwerk van Charleroi. Daarnaast vindt u in het museum een twaalftal voertuigen van de NMVB.

De meeste voertuigen in het MOVW zijn unieke exemplaren die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het openbaar buurt- en stadsvervoer in Wallonië. Ze zijn een technologische mijlpaal die een kantelpunt in de geschiedenis illustreren.

Enkele van de meest opvallende voertuigen :

 • de galakoets van François-Antoine de Méan, de laatste prins-bisschop van Luik, het enige voertuig van dit type dat in Wallonië bewaard is gebleven (Collecties Provincie Luik – Museum van het Waalse Leven) ;
 • de postkoets Ciney-Dinant, de laatste die in Wallonië dienst deed (Collecties Provincie Luik – Museum van het Waalse Leven );
 • de postkar uit de 18e eeuw, het enige voertuig van dit type dat in Wallonië bewaard is gebleven (Collecties Museum van het land van Ourthe-Amblève) ;
 • de trolleybus T402, de enige omkeerbare trolleybus ter wereld ;
 • de trolleybussen T32 en T54, die volledig in Wallonië ontworpen zijn (FN, ACEC) ;
 • de paardentrammen 11 en 132, de enige paardentrammen die in Wallonië bewaard zijn gebleven ;
 • het motorrijtuig 43 Oost-West: het oudste elektrische motorrijtuig dat in België bewaard is gebleven ;
 • het motorrijtuig 19 NMVB: het oudste elektrische motorrijtuig van de NMVB dat in Wallonië bewaard is gebleven ;
 • het motorrijtuig 321 (het zogenaamde motorrijtuig METRO): het grootste motorrijtuig op draaistellen uit zijn tijd (jaren 1930), volledig in België ontworpen ;
 • de TAU (Transport Automatisé Urbain / Geautomatiseerd stedelijk vervoer): het enige exemplaar van de automatische metro in België dat slechts een prototype bleef.